Grāmatas iespējams iegādāties mūsu aptiekā, Dzirciema ielā 5A.

2005. gada 20. decembrī Farmācijas muzejā notika Rīgas Stradiņa universitātes docentes Ventas Šidlovskas grāmatas „Senās Rīgas aptiekas” atvēršanas svētki.

Jebkuram notikumam ir savs sākums, pēc kura seko kāds attīstības posms, taču tie visi ir pakļauti nepielūdzamajam laika ritējumam, tādējādi veidojas vēsture. Zināšanas par vēsturi mums ļauj labāk izprast un izskaidrot dažādus šodienas notikumus, tās cilvēku garīgi bagātina. Tikai apzinoties savu priekšgājēju veikumu un devumu mēs varam novērtēt, cik tas ir bijis nozīmīgs ne tikai katram no mums, bet, iespējams, pat visai sabiedrībai.

Vēsturisko notikumu pagriezieni ir bijuši tik aizraujoši, un ļoti patīkami, ka ir cilvēki, kas interesējas un pēta vēsturi, turklāt pastāsta par to arī pārējiem. Viens no tādiem cilvēkiem ir Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes pasniedzēja Venta Šidlovska. Šī Cilvēka zināšanas ir neizsmeļama krātuve, turklāt tās netiek pasniegtas kā sauss faktu apkopojums, bet tas patiesi saistošs un tēlaino domāšanu raisošs stāstījums. Un piepildījās viens jau sen lolots sapnis – dienasgaismu ieraudzīja grāmata „Senās Rīgas aptiekas”, kurā apkopoti vēsturiskie stāsti par 20 senākajām Rīgas aptiekām, no kurām dažas savu darbību turpina vēl šodien, tās tapšanā savus spēkus pielikuši daudzi cilvēki, lai mēs ikviens to spētu ieraudzīt tieši tādu, kāda tā ir.

„Aptiekārs – tā nav tikai profesija, tas ir dzīvesveids un pārliecība…” šādi vārdi grāmatas atvēršanas pasākumā izskanēja vairākkārt un, patiesi, arī grāmata ikvienam lasītājam ļauj ielūkoties šīs profesijas nozīmīgumā jau kopš viduslaikiem. Grāmata ir liecība tam, cik aptiekārs ir gudrs, inteliģents, nesavtīgs un godīgs sabiedrības pārstāvis. Grāmatas iznākšana ir pierādījums, ka arī mūsdienās vēl joprojām eksistē tieši tādi paši savas profesijas turpinātāji, bez kuriem grāmatas iznākšana nebūtu iespējama. Tie ir gan jaunie grāmatas līdzautori Baiba Mauriņa, Ilze Smiltena un Valdis Pirsko, kā arī grāmatas atbalstītāji – Sigita Čulkstena (“Dzirciema aptieka” Rīgā), Dzintra Lūsiņa (“Galma aptieka” Jelgavā), Anna Raubena (“Valves aptieka” Rīgā) un Silvija Sējāne (“Mazā aptieka” Ventspilī) un vēl daudzi cilvēki, kas dzīvoja līdzi visam grāmatas tapšanas procesam. Liels paldies Ditai Martinsonei, kuras vadītā zāļu lieltirgotava „Tamro” atbalstījusi projektu, iegādājoties ceturto daļu izdotās grāmatas metiena.

Grāmata ir ļoti interesanta lasāmviela ne tikai aptiekāriem un citiem farmācijai tuvu stāvošiem cilvēkiem, bet ikvienam, kurš interesējas par kultūru un vēsturi, jo grāmatā ir apkopoti materiāli arī par dažādiem to laiku vēsturiskajiem notikumiem Rīgā, kas aprakstīti tēlaini, pieminot dažādas leģendas. Ar citu skatu lasītājs varēs palūkoties uz dažādām Rīgas ēkām, kuras ir jau vairākus gadsimtus vecas un nes sev līdzi liecības par pagātnes notikumiem, kādu likteņstāstu vai leģendu. Dodoties cauri vēsturisko notikumu virpuļiem, kas aprakstīti grāmatas lappusēs, tiek sniegta iespēja izsekot līdzi vairāku aptiekāru un citu izcilu personību paaudžu likteņstāstiem un dzīves līkločiem. Grāmatā aprakstītie patiesie notikumi ir liecība, ka mūsu senči vairumā gadījumu ir bijuši godprātīgi ļaudis, kas pret savu darbu un apkārtējiem cilvēkiem izturējušies ar mīlestību un dziļu cieņu. Nepazaudēsim to šodien arī mēs!

Šajā notikumu un pārmaiņu pilnajā laikā mūs bieži vien vada ticība, ticība sev, saviem spēkiem un apkārtējiem cilvēkiem… Lai arī turpmāk ticība mūsos rada spēku un iedvesmu lieliem darbiem!

200 lappušu biezā grāmata tapusi izdevniecībā “Nordik”. Grāmatas bagāto faktu materiālu papildina brīnišķīgās Gunāra Janaiša fotogrāfijas.

Grāmatas teksti vācu valodā lasāmi šajā sadaļā.