Baltā āmuļa antroposofisko preparātu izvēles kritēriji onkoloģijā

Informācija paredzēta medicīnas speciālistiem

Maģistra darbs

Darba autore: Mg.sc.sal., Mg.pharm. Sigita Čulkstena
sertificēts farmaceits, antroposofais farmaceits,
veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē,
SIA Insbergs Dzirciema aptiekas vadītāja
2012. gada janvāris

Ievads

Onkoloģisko slimību gaita ir agresīva, neparedzama un dzīvību apdraudoša. Tās ārstēšana ir fiziski un emocionāli smaga, saistīta ar nopietnām konvencionālās terapijas izraisītām blakusparādībām un slimības radītiem smagiem simptomiem. Antroposofiskajā medicīnā lietotie baltā āmuļa preparāti, lietoti kopā ar konvencionālo medicīnu vai atsevišķi, dod iespēju pagarināt dzīvildzi, panākt audzēja remisijas un imunoloģisko rādītāju uzlabošanos, slimības izraisīto simptomu mazināšanos, vienlaikus samazinot blaknes, ko izraisa konvencionālās onkoloģiskās ārstēšanas metodes.

Hipotēze. Domājams, ka homeopātu un antroposofisko ārstu rīcība, nozīmējot baltā āmuļa pretaudzēju terapiju, ir atšķirīga no onkologu-ķīmijterapeitu, radiologu-terapeitu un imunologu pieejas. Homeopāti un antropozofiskie ārsti āmuļa preparātus acīmredzot nozīmē gandrīz visos onkoloģiskajos gadījumos, lieto saskaņā ar ražotāju rekomendācijām un ekspertu viedokļiem, kā arī, neizslēdzot radošu pieeju katram atsevišķam gadījumam. Onkologu, radiologu, imunologu praksē Latvijā visticamāk āmuļa terapiju nozīmē reti.

Pētījuma mērķis ir apkopot teorētiskās zināšanas, Latvijā un citās valstīs praktizējošu ārstu pieredzi par baltā āmuļa antroposofisko preparātu izvēles kritērijiem onkoloģisko slimību ārstēšanā.

Darba uzdevumi ir:

  1. Izveidot literatūras apskatu, kurā aprakstīt baltā āmuļa Viscum album morfoloģisku un ķīmiskā sastāva, aktīvo vielu pretaudzēju un imūnmodulējošās darbības mehānismu, preparātu ražošanas, dažādu preparātu modifikāciju izvēles kritēriju onkoloģisko slimību ārstēšanā raksturojumu.
  2. Apkopot klīnisko pētījumu par baltā āmuļa lietošanu onkoloģisko slimību ārstēšanā rezultātus.
  3. Apkopot Latvijas ārstu pieredzi no onkologa-ķīmijterapeita, radiologa-terapeita, imunologa, homeopāta vai antroposofiskā ārsta viedokļa baltā āmuļa preparātu izvēlē, izvēles kritērijus.
  4. Izveidot iespējamo tālāko uzdevumu plānu, kura mērķis ir radīt labvēlīgākus apstākļus baltā āmuļa preparātu plašākai lietošanai onkoloģisko slimnieku ārstēšanā.

Informācija paredzēta medicīnas speciālistiem