Darmštate, Vācija, 2006. gada 9. februāris – šajā nedēļā žurnālā New England Journal of Medicine publicētie izpētes dati parāda, ka IgG1 monoklonālā antiviela Erbitux® (cetuksimabs) izteikti pagarina dzīvildzi un uzlabo reģionālo kontroli salīdzinājumā ar tikai staru terapiju pacientiem ar lokāli progresējošu galvas un kakla plakanšūnu karcinomu (SCCHN).

Staru terapija kā ārstēšanas metode ir atdalījusies no ķirurģiskās ārstēšanas un kļuvusi par galveno ārstēšanas metodi pacientiem ar lokālu progresējošu SCCHN. Tomēr trīs gadus ilgu kopējo dzīvildzi pacientiem ar lokāli progresējošu SCCHN novēro tikai aptuveni 30% gadījumu.1 Tādēļ mērķtiecīgas terapijas attīstība – Erbitux – sniedz jaunu, tik ļoti nepieciešamo iespēju šī problemātiskā un bieži sastopamā vēža ārstēšanā, neuzrādot statistiski ticamu parasto ar saru terapiju saistīto toksisko parādību pieaugumu.

Pētījums, par kura norisi pirmo reizi oficiāli tika paziņots 2004. gadā 40. gadskārtējā Amerikas Klīniskās Onkoloģijas biedrības (American Society of Clinical Oncology) sanāksmē, parādīja, ka Erbitux pievienošana staru terapijai izraisīja vidējās dzīvildzes pagarināšanos par 19,7 mēnešiem salīdzinājumā ar ārstēšanu, kad tika izmantota tikai staru terapija (attiecīgi 49,0 mēneši pret 29,3 mēnešiem), un reģionālās kontroles vidējā ilguma pagarināšanos vai vēža izplatīšanās ārpus galvas un kakla rajona aizkavēšanu par 9,5 mēnešiem (attiecīgi 24,4 mēneši pret 14,9 mēnešiem). Abi rezultāti bija statistiski ticami.2

Starptautiskā III fāzes pētījumā piedalījās 424 pacienti ar lokāli progresējošu rīkles mutes daļas (oropharynx) (rīkles daļa, kas atrodas aiz mutes dobuma), balsenes vai rīkles apakšējās daļas (hypopharynx) (dobums, kas atrodas aiz mutes dobuma un kurā ir barības vada atvere) plakanšūnu karcinomu, kas izplatījusies galvas un kakla rajonā. Pacienti nebija saņēmuši iepriekšēju ķīmijterapiju vai staru terapiju un viņi, izmantojot nejaušības principu, tika iekļauti vai nu ārstēšanas grupā, kas saņēma staru terapiju un Erbitux (211 pacienti), vai arī grupā, kas saņēma tikai staru terapiju (213 pacienti). Vidējais novērošanas laiks bija trīs gadi.

Stāsta Džeimss Boners (James Bonner), MD, Alabamas Universitāte, pētījuma galvenais pētnieks un galvenais žurnālā New England Journal of Medicine ievietotās publikācijas autors: „Šajā pētījumā iegūtie pierādījumi ir ļoti iepriecinoši, jo dzīvildzes pagarināšanās par gandrīz 20 mēnešiem ir ļoti būtiska pacientiem ar lokāli izplatītu galvas un kakla vēzi. Šī ir pirmā reize, kad iegūtie dati liecina par jaunās mērķtiecīgās terapijas spēju uzlabot rezultātu salīdzinājumā ar ārstēšanu, kad izmantota tikai staru terapija.” Dr Boners piebilst: „Erbitux sniedz jaunu ārstēšanas iespēju lielākai daļai pacientu ar lokāli izplatītu galvas un kakla vēzi, neveicinot blakusparādības, kas parasti ir saistīti ar vienlaicīgu ķīmijterapijas un staru terapijas lietošanu.”

Veicot novērošanu vidēji 54 mēnešus, Erbitux un staru terapijas lietošana salīdzinājumā ar tikai staru terapijas izmantošanu ievērojami pagarināja kopējo dzīvildzi, nāves riska samazināšanās bija 26% (riska attiecība, 0,74; p = 0,03).2 Turklāt Erbitux režīmam bija priekšrocības salīdzinājumā ar režīmu, kad tika izmantota tikai staru terapija, arī novērtējot 3 gadu dzīvildzes rādītāju (55,0% pret 45,0%) (p = 0,05 visiem salīdzinājumiem).2 Pacientu ārstēšanas ar Erbitux un staru terapiju rezultātā lokālā recidīva risks samazinājās par 32% salīdzinājumā ar ārstēšanu, kad izmantota tikai staru terapija (riska attiecība, 0,68; p = 0,005).2

Erbitux statistiski ticami nepalielināja ar staru terapiju saistīto toksisko iedarbību. 3. vai augstākas pakāpes toksicitātes, tostarp mukozīta, kas bieži kavē ķīmijterapijas kombinēšanu ar staru terapiju, sastopamības biežums statistiski ticami neatšķīrās starp ārstēšanas grupām, izņēmums bija aknei līdzīgi izsitumi, kas ir raksturīgi epidermālo šūnu augšanas faktora receptoru (EGFR) inhibitoriem, un paaugstinātas jutības reakcijas.

Erbitux kombinācijā ar staru terapiju ir apstiprināts lokāli izplatītu galvas un kakla plakanšūnu karcinomu (SCCHN) ārstēšanai Šveicē. Šī un citu Erbitux pētījumu dati ir iekļauti pieteikumos regulējošām institūcijām visā pasaulē, lai paplašinātu Erbitux pielietošanas spektru ar atļauju veikt SCCHN ārstēšanu. Merck KGaA ir iesniedzis pieteikumu zāļu reģistrācijai Eiropas Zāļu aģentūrā (EMEA) – ES zāļu regulējošā institūcijā. Vienlaicīgi ImClone Systems Inc. ir iesniedzis pieteikumu ASV, kam tika piešķirta prioritāte izskatīšanai ASV Pārtikas un zāļu pārvaldē (FDA), tā ir priekšrocība, kas tiek dota zālēm ar iespējamu būtisku terapeitisku progresu salīdzinājumā ar esošajiem ārstēšanas veidiem. Balstoties uz pieteikumam piešķirto izskatīšanas prioritāti, FDA līdz 2006. gada 1. martam jāveic pasākumi papildu Bioloģiskās licences (Biologics License) pieteikuma iesniegšanai. Pašreiz Erbitux ir izsniegta licence metastātiska kolorektāla vēža, kas progresējis pēc iepriekšējās terapijas ar irinotekāna ķimioterapiju. Pirmo atļauju metastātiska kolorektāla vēža ārstēšanai Erbitux ieguva Šveicē 2003. gada decembrī un pašreiz šai indikācijai tas ir apstiprināts 50 pasaules valstīs.

Atsauces:

  1. Argiris A. Update on chemoradiotherapy for head and neck cancer. Curr Opin Oncol 2002; 14:323-9
  2. Bonner JA et al. Radiotherapy plus Cetuximab for Squamous-Cell Carcinoma of Head and Neck. N Engl J Med 2006; 354: 567-78
  3. www-dep.iarc.fr April 2002.
  4. Bourhis J and Pinto H. Redefining ‘State of the Art’ in Head and Neck Cancer. Oral presentation, 6th International Conference on Head and Neck Cancer 7-11 August 2004.

E. Merck AB pārstāvniecība