Valsts kompensējamos medikamentus, ko iespējams saņemt ar atlaidi vai bez maksas, nosaka Ministru Kabineta noteikumi. Konkrēto medikamentu nosaukumi uzskaitīti Kompensējamo zāļu sarakstā. Sarakstā uzskaitītas arī tās slimības (diagnozes), kuru ārstēšanai var izrakstīt konkrētus kompensējamos medikamentus. Jāpievērš uzmanība tam, ka dažkārt medikamenta izrakstīšanai ar atlaidi ir vēl papildus ierobežojumi vai citi nosacījumi (piemēram, „tikai bērniem līdz 16 g.v.”, „tikai slimniekiem pēc miokarda infarkta”). Ar sarakstu iespējams iepazīties Valsts Zāļu cenu aģentūras interneta mājas lapā.

Ārsts var izrakstīt Valsts kompensējamos medikamentus, ja strādā ambulatorās ārstniecības iestādē (poliklīnikā, veselības centrā, ārsta praksē utml.) un ir līgumattiecībās ar slimokasi (VOAVA). Privātprakses ārsti, privātu ārstniecības iestāžu ārsti, slimnīcu ārsti (ja nav līgumattiecībās ar slimokasi) Valsts kompensējamos medikamentus izrakstīt nevar.

Katra ārsta līgums ar slimokasi paredz, ka ārstam ir tiesības izrakstīt Valsts kompensējamos medikamentus par noteiktu summu (uz noteiktu pacientu skaitu). Bieži vien šī summa nav pietiekoši liela, lai ārsts varētu izrakstīt zāles ar atlaidi visiem pacientiem, kuriem tas pienākas pēc Ministru Kabineta noteikumiem. VOAVA pieņem no ārstiem iesniegumus par to, ka kompensējamo zāļu izrakstīšanai atvēlētā naudas summa ir nepietiekoša.

Ja jums jālieto zāles, kas iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, tomēr ārsts atsakās tās izrakstīt ar atlaidi, cenšaties panākt vienošanos un sapratni sarunā ar ārstu. Ja tas neizdodas, jums ir tiesības zvanīt uz zemāk minētajām iestādēm, precizēt jautājumu par savām tiesībām saņemt konkrētus valsts kompensējamos medikamentus, mainīt ārstu, iesniegt sūdzību par ārstu. Pacienta tiesības ārstēšanas procesā Latvijā nosaka Ārstniecības likums un citi likumi un Ministru kabineta noteikumi.

Sūdzībā jānorāda:

  • jūsu vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālrunis;
  • ārsta vārds un uzvārds, ārstniecības iestāde;
  • medikamenta nosaukums, ko ārsts atteicies izrakstīt;
  • citi apstākļi pēc jūsu ieskatiem.

Sūdzība obligāti jāiesniedz rakstiskā veidā! Nosūtītās sūdzības kopiju uzglabājiet!

Savus priekšlikumus un sūdzības varat sūtīt zemāk minētām iestādēm.

Veselības ministrija
Baznīcas ielā 25, Rīgā, LV-1012
E-pasts: vm@vm.gov.lv
www.vm.gov.lv

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra
Baznīcas ielā 25, Rīgā, LV-1012
Bezmaksas tālrunis 8001234
E-pasts: voava@voava.lv
www.voava.lv

Zāļu cenu aģentūra
K.Valdemāra ielā 38, Rīgā, LV-1010
E-pasts: info@zca.gov.lv
www.zca.gov.lv

Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija
Sadovņikova ielā 20, Rīgā, LV-1003
E-pasts: madekki@madekki.gov.lv
www.madekki.gov.lv

Latvijas Pacientu tiesību aizsardzības birojs
Pērnavas ielā 62, 303.kab., Rīgā, LV-1009
E-pasts: info@lptb.lv
www.lptb.lv