Mūsdienās viens no masu mēdijiem – televīzija ieņem ļoti svarīgu lomu sabiedrības informēšanā, izklaidēšanā, kā arī domāšanas un pasaules uzskatu veidošanā. Pirmkārt, lai gan bieži vien kādas filmas laikā pa vidu rādītās reklāmas mūs aizkaitina, sadusmo un tamlīdzīgi, tomēr tajā pašā laikā reklāma ietekmē to, ko pērkam

Mēs ieejam veikalā un nodomājam, ka jāpamēģina jau ir tā prece, ja jau tik ļoti viņu reklamē, un šajā brīdī šī reklāma sasniedz savu mērķi. Visbiežāk reklamētas tiek preces, kuras nebūt nav tās pašas labākās, un šķiet – labākajām precēm, produktiem un pakalpojumiem reklāmu tā īsti nemaz nevajag. Patiesībā Latvijā gandrīz nemaz nav TV reklāmu, kas reklamētu, piemēram, videi draudzīgus produktus, tādus kā ekoloģiska pārtika, videi un cilvēka veselībai draudzīgu māju celtniecība, utt.

Otrkārt, skatoties dažādas filmas TV, gandrīz ik katrā ir vērojama vardarbība. Kāds pētījums ASV liecina, ka 2 no 3 filmām ir redzamas atklātas vardarbības ainas. Pieaudzis cilvēks ar racionālu domāšanu saprot, kas var un kas nevar no tā visa notikt reālajā dzīvē, tomēr bērns kā personība, kas vēl veidojas un mācās socializēties, nevar nošķirt to, kas ir un kas nav norma un bieži vien mācās no TV, ja vien viņam to nepaskaidro. Vecāki mūsdienās bieži ir pārāk aizņemti un viņiem ir pārāk maz laika, ko veltīt kopīgām, veselīgām izklaidēm ar saviem bērniem, līdz ar to ļaujot brīvi skatīties filmas un multfilmas, kuras ir pilnas nereālu ainu un notikumu. Daudzi bērni kā savas uzvedības modeli izvēlas tieši TV redzēto, izturoties vardarbīgi pret citiem bērniem un kā vienīgo attiecību kārtošanas veidu izvēlas kautiņus un nesaudzīgu apsaukāšanos. Tomēr arī pieaugušos ietekmē televīzijā redzētais, un viņi attiecības un dzīves stilā nereti vēlas līdzināties kādam no redzētajiem varoņiem, un tajā pašā laikā aizmirstot, ka viņi ir tikai aktieri. Mans ieteikums būtu izvēlēties to, ko skatāmies paši un mūsu bērni, veltīt laiku pozitīvākiem brīvā laika pavadīšanas veidiem, tādiem kā pastaigas, sports, galda spēles, u.c., lai TV nesāktu ietekmēt un noteikt Jūsu dzīvi un garīgo veselību. Jāmin arī, ka ļoti daudz tiek rādīts, kādas ir vardarbības sekas, bet maz stāsta par to, kas ir veselīga ģimene, attiecības, savstarpēja cieņa un mīlestība, un kā šādu situāciju nepieļaut.