Šodien, starptautiskajā pretnarkotiku dienā, Sabiedrības veselības aģentūra (turpmāk – SVA) aicina atcerēties, ka narkotiku atkarības pieaugums un veselas, labklājīgas sabiedrības veidošana nav savienojami jēdzieni. Narkotiku izplatības apzināšanā SVA aicina aktīvi sadarboties ne tikai sabiedriskās un valsts organizācijas, bet arī pašvaldības, kas var kļūt nozīmīgs narkotiku izplatības ierobežotājs Latvijas reģionos. Atgādinām, ka arī ikviena sabiedrības locekļa cīņa pret narkotiku izplatību ģimenē un draugu lokā ir nozīmīgs solis, lai mazinātu narkotiku radīto postu sabiedrībai.

SVA atkarību speciālistu apkopotie dati liecina, ka narkomānijas un tās radīto seku problēma Latvijā savu aktualitāti nezaudē, to apliecina vairāki rādītāji:

2006. gada beigās Narkoloģisko pacientu uzskaitē bija 3827 cilvēki (par 99 pacientiem vairāk kā iepriekšējā gadā), kuriem konstatēta narkotisko un psihotropo vielu atkarība un kaitējoša lietošana. No visiem uzskaitē esošajiem pacientiem 2006.gadā 390 pacienti reģistrēti pirmo reizi.

2006.gadā pieauga arī stacionāros ārstēto pacientu skaits, kuriem konstatēta akūta psihoaktīvo vielu intoksikācija un kaitējoši pārmērīga psihoaktīvo vielu lietošana un atkarība – 910 pacienti (2005.gadā – 792).

Pirmreizēji reģistrēto atkarības slimnieku sadalījums pēc pamatdiagnozes norāda, ka piecu gadu laikā (2001.–2006.gads) par 34% samazinājusies opioīdu atkarība, taču pieaugusi amfetamīnu un vairāku vielu lietošanas atkarība.

Lai būtu iespējams detalizēti analizēt narkotiku izplatības datus valsts mērogā, kā arī salīdzināt tos ar situāciju citās Eiropas Savienības valstīs, SVA Atkarības slimību epidemioloģiskās uzraudzības centrs vasaras beigās uzsāks Latvijas iedzīvotāju aptauju par narkotisko vielu lietošanas izplatību valstī.

Šogad Apvienoto Nāciju Organizācijas ikgadējās starptautiskās pretnarkotiku dienas sauklis ir „Vai narkotikas kontrolē tavu dzīvi? Tava dzīve. Tava sabiedrība. Šeit nav vietas narkotikām”.

Informāciju sagatavoja: Elīna Sprūde-Nesenberga