Vardarbība, kas vērsta pret citu – mums mazpazīstamu cilvēku dažkārt šķiet mums tāla un neskaroša. Tomēr cilvēki mums apkārt veido sabiedrību, kurā jādzīvo mums pašiem un mūsu bērniem un mēs visi vēlamies, lai tā būtu inteliģenta, līdzsvarota, saprotoša, nevienaldzīga. Tādēļ nebūsim vienaldzīgi… Lai spētu palīdzēt situācijās, kad pret cilvēka fizisko un garīgo veselību tiek vērsta vardarbība, vispirms nepieciešams zināt pazīmes, kuras par to liecina. Ne tikai sociāliem darbiniekiem, psihologiem un citiem sociālo palīdzības institūciju darbiniekiem vajadzētu būt par to informētiem, bet arī visiem citiem sabiedrības locekļiem, kas vairotu vardarbības gadījumu atklāšanas biežumu, lai palīdzība krīzes situācijās būtu ātrāka un efektīvāka, un nepaliktu neatklāta.

Ciešot no emocionālās vardarbības cilvēks:

 • pastiprināti tiecas pēc citu cilvēku uzmanības,
 • ir pārmērīgi pakļāvīgs un paklausīgs apkārtējiem cilvēkiem,
 • cenšas piesaistīt sev uzmanību ar agresīvu uzvedību vai arī kļūst pārmērīgi vienaldzīgs,
 • jūtas nevērtīgāks par citiem, var būt vērojama paškaitējoša uzvedība,
 • nesatiekas ar līdzcilvēkiem,
 • uzstāda sev nereāli augstus mērķus,
 • aizkavējas fiziskajā attīstībā, utt.

Ciešot no fiziskās vardarbības cilvēks:

 • nespēj atcerēties vai pastāstīt, kā uz viņa ķermeņa radušies ievainojumi; uztraucas, ja viņu lūdz runāt par šo tēmu,
 • ir piesardzīgs pret viena dzimuma cilvēkiem, īpaši pret kādu konkrētu personu,
 • izvairās no fiziskas saskarsmes ar cilvēkiem,
 • bieži ir agresīvs, nepiekāpīgs, vai tieši otrādi – pasīvs, viņam ir vērojamas ekstremālas uzvedības izpausmes,
 • distancējas no cilvēkiem, rodas saskarsmes problēmas,
 • cenšas ģērbties, lai slēptu ievainojumus,
 • ir atpalicis savā attīstībā, visbiežāk to novērojot kustībā vai valodā,
 • ar grūtībām apgūst visu jauno, utt.

Ciešot no seksuālas vardarbības cilvēks:

 • attiecībās ar citiem ir izteikti seksualizēts,
 • rīkojas neizskaidrojami, nemotivēti,
 • bez redzama iemesla sūdzas par veselību,
 • jūt miega traucējumus,
 • cieš no emocionālām problēmām- pastiprinātas vainas sajūtas, bezspēcīguma, depresijas, bailēm,
 • neļauj sevi izģērbt vai izģērbšanās laikā ir satraucies vai nobijies,
 • pāragri uzsāk seksuālas attiecības vai arī viņa seksuālā attīstība aizkavējas,
 • (bērniem) aizraujas ar savam vecumam neatbilstošām rotaļlietām, sevi un citiem bērniem; stāsta par to, ka kāds mēdz pieskarties viņa ķermeņa intīmajām vietām un par to, ka šis cilvēks liek pieskarties viņējām.

Protams, visi gadījumi nav viennozīmīgi kvalificējami kā vardarbība, piemēram, ja cilvēks aizraujas ar ekstrēmām izklaidēm, tas uzreiz nenozīmē, ka viņš cieš no fiziskas vardarbības, bet, ja cilvēka uzvedībā ir vērojamas vairākas no iepriekš minētajām pazīmēm, ir nopietni jāapsver, vai šim cilvēkam nav vajadzīga Jūsu palīdzība.