Mīlestība ir līdz galam neizskaidrojamas jūtas un sajūtas, kas bieži vien cilvēku sirdīs iezogas negaidīti un pārsteidz mūs. Taču parasti šīs jūtas savā attīstībā ir pakāpeniskas un augošas, pirmajā mirklī tās liedz pat saredzēt lietu īsto būtību, tās apreibina prātu un nepakļaujas loģiskas likumiem, kādas pazīmes tad liecina par attiecībām, kas balstītas uz savstarpēju mīlestību nevis tikai pieķeršanos un mirkļa iespaidu?

  • Cieņa – savstarpēja cieņa vienam pret otru, pret bērniem un citiem ģimenes locekļiem, jo otrs cilvēks ir jāuztver kā neatkarīga cilvēciska būtne, kurai ir savas vajadzības un vēlmes, sapņi un cerības, un katrs cilvēks ir personība, nevis jūsu privātīpašums, lai arī jums ir kopīga dzīve. Turklāt, ja nejūtat cieņu pret otru cilvēku, tad arī no viņa nevarat prasīt šādas jūtas pret jums.
  • Partnera emocionālais atbalsts – tā ir viena no ārēji redzamākajām savstarpējo attiecību izpausmēm, tieši pēc šīs pazīmes apkārtējiem cilvēkiem rodas priekšstats par divu cilvēku savstarpējo saskaņu. Dzēlīgas piezīmes, neieklausīšanās otrā liek ne tikai apkārtējiem domāt par nesaskaņām attiecībās, bet arī skaidri liecina par tām.
  • Atbildības un pienākumu līdzvērtīga sadale – attiecības ir nepārtraukts darbs ar sevi, ir jādod savs ieguldījums, lai saņemtu arī pozitīvu atdevi no tām. Ja lielākā daļa atbildības gulstas uz viena no partneru pleciem, tad tiek radīta labvēlīga augsne konfliktu attīstībai, un tie arī pakāpeniski kļūst redzami un sāk „grauzt” attiecības, līdz pat to iespējamai iziršanai, ja nekas netiek darīts, lai to mainītu.
  • Ļoti svarīga ir arī līdzvērtīga humora sajūta, jo tā liecina par līdzīgu dzīves uztveri un vērtībām. Taču tikpat skaidrs ir, ka nav uz pasaules tieši tāda otra cilvēka, kāds esat jūs, tādēļ mēģiniet izprast otru cilvēku un nevainojiet viņu par to, ka viņš nav tieši tāds pats kā jūs.
  • Kopā pavadīts laiks – pat daži neilgi kopā pavadīti brīži klusējot stiprina savstarpējās attiecības, tas vienkārši nostiprina sajūtu, ka jums ir otrs cilvēks, uz kuru varat paļauties jebkurā dzīves situācijā.
  • Spēja ieklausīties otrā cilvēkā – nav pieļaujama paviršība un nevīžība pret savstarpējām attiecībām, jo, tās nekopjot, sāk sēties nezāles, kas arvien vairāk pārņem attiecību daiļdārzu. Ja iekšēji rodas sajūta, ka kaut kas tomēr nav īsti kārtībā, tad visbiežāk tā arī ir, tāpēc izrunāšanās, otra problēmu uzklausīšana un kopīga risinājumu meklēšana padarīs stiprākas ikvienas attiecības.
  • Katrs cilvēks ir personība, un katram no mums ir vajadzīga savas dzīves telpa, lai izjustu neatkarību. Attiecību savstarpējo dzirkstelīti palīdz uzturēt arī nelieli noslēpumi, taču tos nedrīkst jaukt ar meliem. Mazie noslēpumi padara attiecības aizraujošākas, jo ikviens cenšas izzināt otra cilvēka dvēseli pilnībā, taču pašas dziļākās stīgas paliek neatklātas, līdz ar to intriga saglabājas, taču tajā pašā laikā liela nozīme ir sajūtai, ka jūs varat uzticēties otram cilvēkam.
  • Saskaņa seksuālajās attiecībās – šo saskaņu lielā mērā var panākt, pārrunājot savas sajūtas, vēlmes un problēmas, kas saistās ar intīmo dzīvi. Tieši neizrunāšanās un neiedziļināšanās partnerī ir visbiežākais problēmu un nesaskaņu iemesls. Viennozīmīgi – risinājums ir jāmeklē kopīgi.

Un atcerieties, ka konflikti ir attiecību sastāvdaļa, taču to risināšana ir māksla, kas jāapgūst ikvienam, lai attiecības būtu saskanīgas un uzticības pilnas. Konfliktu risināšanā nedrīkst iesaistīt bērnus un padarīt viņus par ķīlniekiem, tādā veidā jūs tikai graujiet bērnu uzticību jums, kuru vēlāk dzīvē var nākties rūgti nožēlot. Turklāt cilvēks savā attīstībā aug un mainās, līdz ar to mainās arī attiecības, tādēļ tas ir tikai normāli, ka laika gaitā tās iegūst pavisam citu kvalitāti, taču mīlestībai jau tādēļ zust nevajadzētu.