„Boehringer Ingelheim” šodien (Ingelheima, Vācija, 2008. gada 27. marts ) paziņoja, ka Eiropas Zāļu aģentūra visās 27 ES dalībvalstīs ir reģistrējusi jaunu perorāli lietojamu tiešo trombīna inhibitoru Pradaxa® (dabigatrāna eteksilātu). Tuvākajās nedēļās plānots sākt Pradaxa® tirdzniecību Apvienotajā Karalistē un Vācijā.

Pradaxa® ir apstiprināts vēnu tromboembolijas profilaksei pieaugušajiem, kam veikta plānota pilnas gūžas locītavas protezēšanas operācija vai pilnas ceļa locītavas protezēšanas operācija.

Dr. Andreass Barners (Andreas Barner), „Boehringer Ingelheim” valdes loceklis un par izpētes, attīstības un zāļu jomu atbildīgā persona, norādīja:

“Šī pirmā reģistrācijas apliecība, kas izsniegta mūsu jaunajam antikoagulantam Pradaxa®, iezīmē būtisku progresu un pavērsiena punktu antikoagulantu terapijas un potenciāli letālo trombu profilakses jomā (asins recekļi). Turklāt, mēs joprojām esam pārliecināti, ka nākotnē Pradaxa® varēs piepildīt vēl lielāka skaita pacientu un ārstu līdz šim neapmierinātās vēlmes, jo mēs turpinām investēt mūsu plašajā RE-VOLUTIONTM klīniskā pētījuma programmā, kurā preparāts Pradaxa® tiek pētīts vēl četrām indikācijām.”

Komentējot šo pavērsiena punktu trombu veidošanās profilaksē, RE-NOVATETM un RE-MODELTM pētījumu galvenais pētnieks Dr. Bengts Eriksons (Bengt Eriksson) no Sahlgrenska/ Östra universitātes slimnīcas Ortopēdiskās ķirurģijas nodaļas Gēteborgā, Zviedrijā, minēja:

“Potenciāli dzīvībai bīstamas trombozes risks pēc nozīmīgākām ortopēdiskām operācijām ir galvenā problēma.Daudzu gadu garumā ir pastāvējusi vajadzība pēc efektīva perorāli lietojama antikoagulanta ar labu nekaitīguma profilu trombu veidošanās profilaksei gan slimnīcā, gan mājas apstākļos.Tagad, kad reģistrēts preparāts Pradaxa®, mums būs pieejama pievilcīga alternatīva citiem tromboprofilakses režīmiem, lai pasargātu mūsu pacientus no vēnu tromboembolijas (VTE).

Pacienti, kam veic gūžas vai ceļa locītavas protezēšanu, ir īpaši pakļauti VTE riskam.1 Ir pierādīts, ka neveicot trombozes profilaksi, līdz 60 procentiem ortopēdiskās ķirurģijas pacientu var rasties DVT (dziļo vēnu tromboze, tostarp asimptomātiski trombi), un 0,2–10 procenti pacientu ir pakļauti riskam, ka var rasties PE (plaušu embolija) ar iespējami letālu iznākumu, atbilstoši iepriekšējiem pētījumiem1. Bez akūta mirstības riska DVT ir saistīta ar ilgtermiņa risku – atkārtotas vēnu tromboembolijas epizodes un galu galā pēctrombozes sindroms (hroniska vēnu nepietiekamība). Minētās komplikācijas būtiski palielina pacientu saslimstību un aprūpes izmaksas.2

Pacientiem, kam veic ortopēdiskas operācijas, VTE risks parasti turpinās ilgāk par hospitalizācijas periodu.Pašreizējās pamatnostādnēs ir ieteikts, ka pacientiem pēc ceļa vai gūžas protezēšanas operācijas jāiziet trombozes profilakse, vismaz 10 dienas pēc operācijas lietojot mazmolekulāru heparīnu vai K vitamīna antagonistu; gūžas protezēšanas operācijas gadījumā profilakses ilgums pieaug līdz 28–35 dienām.1 Neraugoties uz šo ieteikumu un efektīvu trombozes profilakses līdzekļu pieejamību, pēc izrakstīšanās no slimnīcas terapija bieži tiek pārtraukta sarežģītības un neērtās lietošanas dēļ, lai gan pacienti joprojām ir pakļauti riskam.3 Rezultātā VTE ir viens no biežākajiem iemesliem, kuru dēļ pacienti pēc ortopēdiskas operācijas veikšanas atkārtoti nonāk stacionārā.4

Pradaxa® reģistrācija Eiropā seko datu par iedarbīgumu un nekaitīgumu, kas iegūti III fāzes pētījumos RE-NOVATETM un RE-MODELTM, iesniegšanai 2007. gada februārī.5,6 Pētījumos RE-NOVATETM un RE-MODELTM tika pierādīts, ka VTE un jebkāda cēloņa mirstības profilaksē pēc pilnas gūžas locītavas protezēšanas operācijas un pēc pilnas ceļa locītavas protezēšanas operācijas Pradaxa® perorāla lietošana attiecīgi 150 un 220 mg lielā devā bija tikpat iedarbīga un nekaitīga kā enoksaparīna injekcijas (40 mg).5,6 Visus pārbaužu rezultātus izvērtēja neatkarīga centrālā lēmējkomiteja, kurai nebija zināms, kuras zāles ir saņēmis katrs pacients.

Jebkuram antikoagulantam ļoti svarīgs ir optimāls iedarbīguma un nekaitīguma līdzsvars.Bez kritiski svarīgā asiņošanas profila jānovērtē arī zāļu nekaitīgums aknām un sirdij, kā arī to panesība.Gan RE-NOVATETM, gan RE-MODELTM pētījumā tika ziņots par nelielu asiņošanas gadījumu skaitu un zemu apjomīgas asiņošanas (tostarp asiņošanas, kas radās operācijas veikšanas vietā) smaguma pakāpi; minētie rādītāji bija pielīdzināmi tiem, ko ieguva ar enoksaparīnu.5,6

Neatkarīga datu drošības uzraudzības komiteja vairākkārt pārbaudīja pacientus un novērtēja aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanos.Aknu enzīma alanīna aminotransferāzes (ALAT) līmeņa paaugstināšanos, vairāk nekā trīs reizes pārsniedzot augšējo normas robežu (3 x ANR), novēroja reti, un šis rādītājs visā Pradaxa® lietošanas laikā bija pielīdzināms tam, ko novēroja ar enoksaparīnu, tādējādi apstiprinot jauno zāļu nekaitīgumu aknām.5,6

Pradaxa® tika konstatēts labvēlīgs kardiālās drošības profils; 3 mēnešu novērošanas periodā pēc Pradaxa® terapijas 220 mg lielā devā netika ziņots par apstiprinātiem akūta koronārā sindroma (AKS) gadījumiem, kas ļauj domāt, ka pēc ārstēšanas beigām nav vērojams “atsitiena” koagulācijas efekts.5,6 Nevēlamo blakusparādību, kuru dēļ nācās pārtraukt terapiju, skaits bija neliels, tādēļ medikamentam tika noteikts arī labvēlīgs panesības profils, kas bija pielīdzināms enoksaparīna profilam.5,6

Ieteiktā Pradaxa® standartdeva ir fiksēta, perorāla, 220 mg liela deva, ko lieto vienreiz dienā. Vienas līdz četru stundu laikā pēc operācijas lieto vienu 110 mg kapsulu (pusi devas), bet no nākamās dienas turpina lietot pa 2 kapsulām vienreiz dienā; pilnas ceļa locītavas protezēšanas gadījumā ārstēšanas ilgums ir 10 dienas, bet pilnas gūžas locītavas protezēšanas gadījumā — 28–35 dienas.Noteiktām pacientu grupām, piemēram, pacientiem pēc 75 gadu vecuma un pacientiem ar mēreni izteiktiem nieru darbības traucējumiem, iesaka lietot otru reģistrēto devu, proti, 150 mg jeb divas 75 mg kapsulas dienā.

Pradaxa® novērš trombu veidošanos, specifiski un selektīvi inhibējot trombīnu — centrālo un galveno enzīmu, kurš koagulācijas kaskādes gaitā nodrošina fibrinogēna pārvēršanu fibrīnā.7,8 Pradaxa® ir straujš darbības sākums un darbības beigas, kā arī paredzama antikoagulanta darbība, kas ļauj izvairīties no nepieciešamības kontrolēt koagulācijas parametrus.9,10 Tam nepiemīt mijiedarbība ar pārtiku un ir zems mijiedarbības potenciāls ar citām zālēm.11,12

„Boehringer Ingelheim” turpina novērtēt Pradaxa® iedarbīgumu un nekaitīgumu citu, ar tromboemboliju saistītu slimību gadījumā.RE-VOLUTION™ ir plaša klīniskā pētījuma programma, kurā iesaistījušies vairāk nekā 34 000 pacientu no visas pasaules.Viens no pēdējiem progresa ziņojumiem ir par to, ka pabeigta 18 114 pacientu sākotnējā iesaistīšana pētījumā RE-LY™, kas ir līdz šim lielākais pētījums par iznākumu priekškambaru mirgošanas gadījumā.Citos pašreiz notiekošos pētījumos tiek novērtēts Pradaxa® iedarbīgums un nekaitīgums akūtas VTE ārstēšanā, VTE sekundārā profilaksē un kardiālu atgadījumu profilaksē pacientiem ar akūtu koronāro sindromu.

Informācijai
Šo paziņojumu presei sniedz „Boehringer Ingelheim” korporatīvā vadība, un tas ir paredzēts visam starptautiskajam tirgum.Tomēr dažādās valstīs ir iespējamas atšķirības attiecībā uz specifisku medicīnisko informāciju, tostarp apstiprināto informāciju par lietošanu.Lūdzam ņemt to vērā, atsaucoties uz šo materiālu.

Par „Boehringer Ingelheim”
„Boehringer Ingelheim” grupa ir pasaules 20 vadošo farmācijas kompāniju vidū.Uzņēmuma vadība atrodas Ingelheimā, Vācijā, uzņēmumam ir 137 filiāles 47 valstīs un tajā ir nodarbināti 38 400 cilvēku.Jau kopš dibināšanas brīža 1885. gadā šis vienas ģimenes īpašumā esošais uzņēmums ir nodarbojies ar jaunu un augstvērtīgu cilvēkiem paredzētu medikamentu un veterināro zāļu pētniecību, attīstību, ražošanu un tirdzniecību.

2006. gadā uzņēmuma „Boehringer Ingelheim” paziņotā neto pārdošanas peļņa bija 10,6 miljardi eiro, un piekto daļu no šīs summas uzņēmums ieguldīja sava lielākā biznesa segmenta, proti, recepšu zāļu, pētniecībā un attīstībā.

Atsauces

 1. Geerts WH, Heit JA, Clagett GP u.c. “Vēnu tromboembolijas profilakse” [Prevention of Venous Thromboembolism]. Chest. 2004;126:338S-400S
 2. Cohen AT, Tapson VF, Bergmann J-F u.c. Vēnu tromboembolijas risks un profilakse akūtas stacionāras aprūpes apstākļos (ENDORSE pētījums): daudznacionāls šķērsgriezuma pētījums” [Venous thromboembolism risk and prophylaxis in acute hospital care settings (ENDORSE study): cross-sectional study]. Lancet 2008;371(9610):361-2
 3. Warwick D, Friedman, Agnelli G u.c. “Nepietiekams vēnu tromboembolijas profilakses ilgums pēc pilnas gūžas locītavas vai ceļa locītavas protezēšanas, salīdzinot ar laiku, līdz rodas tromboembolijas gadījumi” [Insufficient duration of venous thromboembolism prophylaxis after total hip or knee replacement when compared with the time course of thromboembolic events]. Dati no vispasaules ortopēdijas reģistra. J Bone Joint Surg Br. 2007;89:799-807
 4. Amerikas Ķirurgu-ortopēdu akadēmijas informatīvā tīmekļa vietne http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00219#Prevention
 5. Eriksson BI, Dahl OE, Kurth AA u.c. “Perorāli lietots dabigatrāna eteksilāts pret subkutāni ievadītu enoksaparīnu vēnu tromboembolijas profilaksē pēc pilnas ceļa locītavas protezēšanas: RE-MODEL nejaušinātais pētījums [Oral dabigatran etexilate vs. subcutaneous enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after total knee replacement: the RE-MODEL randomized trial]. J Thromb Haemost 2007;5:2178–2185
 6. Eriksson BI, Dahl OE, Rosencher N u.c. Dabigatrāna eteksilāts salīdzinājumā ar enoksaparīnu paildzinātā vēnu tromboembolijas profilaksē pēc pilnas gūžas locītavas protezēšanas [Dabigatran etexilate compared with enoxaparin for the extended prevention of venous thromboembolism following total hip replacement]. Lancet 2007;370:949–956
 7. Di Nisio M u.c. Tiešie trombīna inhibitori [Direct thrombin inhibitors]. N Eng J Med. 2005;353:1028-1040
 8. van Ryn J u.c. Dabigatrāns inhibē gan trombos saistīto, gan šķidrās fāzes trombīnu in vitro: darbības salīdzinājums ar heparīnu un hirudīnu [Dabigatran inhibits both clot –bound and fluid phase thrombin in vitro: Effects compared to heparin and hirudin]. Kopsavilkums par arteriosklerozi, trombozi un asinsvadu bioloģiju Abstract Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, Atlanta, GA, ASV, 2008. gada maijs.
 9. Stangier J, Rathgen K, Staehle H u.c. Jauna tiešā trombīna inhibitora dabigatrāna eteksilāta farmakokinētika, farmakodinamika un panesība veseliem vīriešiem [The pharmacokinetics, pharmacodynamics and tolerability of dabigatran etexilate, a new oral direct thrombin inhibitor, in healthy male subjects]. Br J Clin Pharmacol. 2007;64:292–303
 10. Stangier J u.c. Tiešā trombīna inhibitora dabigatrāna farmakokinētika un farmakodinamika vecāka gadagājuma cilvēkiem [Pharmacokinetics and pharmacodynamics of the direct oral thrombin inhibitor dabigatran in healthy elderly subjects]. Clin Pharmacokinet 2008;47:47-59
 11. Stangier J u.c. Perorāli lietojama tiešā trombīna inhibitora dabigatrāna eteksilāta farmakokinētikas profils veseliem brīvprātīgajiem un pacientiem, kam veikta pilna gūžas locītavas protezēšana [Pharmacokinetic profile of the oral direct thrombin inhibitor dabigatran etexilate in healthy volunteers and patients undergoing total hip replacement]. J Clin Pharmacol 2005;45:555-563
 12. Blech S u.c. Perorāli lietojama tiešā trombīna inhibitora dabigatrāna metabolisms un sadale cilvēka organismā [The metabolism and disposition of the oral direct thrombin inhibitor, dabigatran, in humans]. Drug Metab Dispo. 2008;36:386-399