Katrs cilvēks savā veidā un būtībā ir unikāls, tas ļauj mums atšķirties no visiem pārējiem ne tikai vizuāli, bet arī garīgi. Mūsu raksturu un rīcību dažādās dzīves situācijās ietekmē uzskati un izpratne par lietu būtību, katra paša uzdevumiem un sūtību šajā pasaulē, lai cilvēks attīstītos par pilnvērtīgu garīgu un emocionālu būtni, liela nozīme ir vecākiem, citiem apkārtējiem cilvēkiem un videi, kurā atrodamies. Viens no saistošākajiem, bet tajā pašā laikā bieži vien „neērts” jautājums ir par mūsu seksualitāti.

Sarunas par seksualitātes tēmu ir diezgan sarežģītas, jo tās noteikti ir saistītas ar virkni stereotipu, kas laika gaitā nostabilizējušies sabiedrībā tiktāl, ka tie tiek pieņemt bez diskusijām, taču šodienas atvērtā sabiedrība arvien biežāk un vairāk šādus tematus „nes gaismā”, lai raisītu diskusijas un pieņemtu dažādus pastāvošos viedokļus. Dažkārt ir grūti pieņemt, ka ikviens cilvēks visu savas dzīves laiku ir seksuāla būtne, tikai, mainoties vecumam, mainās seksualitātes izpausmes veidi.

Seksualitāte ir dabiska un turklāt ļoti būtiska katra cilvēka personības sastāvdaļa, nav vērts to noliegt, jo tās ietekmē notiek ļoti dažādas darbības. Tieši ar seksualitātes palīdzību mēs iepazīstam savu ķermeni, izprotam to, lai varētu rūpēties par sevi.

Seksualitāte ir mūsu veselības sastāvdaļa. Cilvēka seksualitāti nosaka viņa personība, nevis viņa aktivitāte seksuālās attiecībās. Dzimumattiecības nav veids, kā pierādīt sevi. Seksualitāte ir gan mūsu attieksme pret sevi un citiem, gan uzvedība (attiecības, ģērbšanās, saskarsme u.c.), gan zināšanas par to. Svarīgi saprast, ka ikviens atbilstoši savai vērtību sistēmai kā sociāli individuāla būtne pats analizē un pieņem lēmumus par savu izvēli un uzvedību, tādēļ jārespektē citu cilvēku vērtību sistēma un seksuālā orientācija, jo seksuālas jūtas ir ikvienam, bet atbildību par savu seksuālo uzvedību un tās sekām nes katrs pats. Rīcību un uzvedību lielā mērā ietekmē zināšanas – zināšanas par savu ķermeni, tā funkcijām un darbību, par veselību un slimību profilaksi.

Tā kā mēs dzīvojam reālā pasaulē, tad jāmācās atšķirt mītus no realitātes, tas gan nenozīmē, ka mums būtu aizliegts sapņot, bet savas vēlmes, idejas un domas vispār noteikti ir jāpavēsta partnerim, lai attiecības būtu pilnvērtīgas, un abas iesaistītās puses tajās justos labi.

Mīlestību, tuvību un emocionālu pieķeršanos var apliecināt arī citos veidos, ne tikai ar dzimumattiecībām, turklāt dažādība padarīs jūsu attiecības vēl krāšņākas un izjustākas.

Seksualitāte ietver sevī mūsu izturēšanos dažādās dzīves situācijās, bet tā savukārt ir atkarīga no uzskatiem, iepriekšējās pieredzes un priekšstatiem par cilvēku attiecībām dažādos līmeņos.