Pārmērīgai un biežai alkohola lietošanai ir negatīva ietekme ne tikai fizioloģiski-ietekme uz veselību, bet arīdzan sociāli-tiek bojātas attiecības ar līdzcilvēkiem, kavēts vai neapmeklēts darbs, utt. un iestājas atkarība. Kā min Narkoloģijas Valsts Aģentūras (NVA) direktore Astrīda Stirna, alkoholisma problēma ir lielāka, nekā tai tiek pievērsta uzmanība, jo īpaši jauniešu vidū un starp pusaudžiem. Varbūt mēs nemaz neapzināmies, ka alkoholisma atkarība pēc gadiem var nākt atpakaļ, tāpēc to vajadzētu risināt jau šodien. 2005. gadā tika izstrādāta “Alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma 2005. – 2008.gadam”, tomēr par nožēlu šīs programmas realizācijai nav piešķirts neviens lats.

Narkoloģijas Valsts Aģentūra piedāvā sekojošas ārstēšanas iespējas cilvēkiem, kuriem ir alkoholisma problēma vai ir radušās pamatotas bažas par to:

Ambulatorā palīdzība, kas sevī ietver ārsta-narkologa konsultācijas (pacienta iemaksas apmērā ar ģimenes ārsta nosūtījumu, maksas pakalpojums bez nosūtījuma). Konsultācijas laikā tiek novērtēts pacienta vispārējais veselības stāvoklis, izpētīta narkoloģiskā slimības vēsture un sūdzības, noteikta saslimšana, kā arī uzstādīta diagnoze, lai turpmāk varētu izvēlēties optimālāko ārstēšanās metodi. Nepieciešamības gadījumā pacients ar ārstu vienojas par turpmākām tikšanās reizēm un psihologa konsultācijām.

Stacionārā palīdzība, kuras norises gaita tiek izvērtēta katram pacientam atsevišķi. Valsts apmaksā smagas alkohola abstinences- 5 dienas ilgu ārstēšanos, kā arī psihozes gadījumu ārstēšanu- 10 dienu kurss. Pēc paša cilvēka vēlēšanās ir iespējams stacionārās ārstēšanās kurss, kurš ilgst 7-12 dienas. Motivācijas nodaļā palīdzību sniedz ārsti-narkologi, psihoterapeiti, psihologi, sociālie darbinieki, exuseri (speciāli apmācīti pacienti ar 3 gadu nelietošanas stāžu). Stacionārās palīdzības ietvaros tiek piedāvāts psihoterapijas kurss, lai apzinātos, ko tālāk cilvēks vēlas darīt- ārstēties rehabilitācijas iestādē vai Minesotas programmā. Minesotas programma ir 12 soļu programma, kura ilgst 28 dienas, un tā ir stacionāras psihoterapijas veids, kuru realizē ārsti-narkologi-psihoterapeiti, vienlaikus piesaistot psihologus un exuserus (pacientus ar 3 gadu nelietošanas stāžu). Grupā vidēji ir no 10-12 cilvēkiem, un reizēm uz šo programmu sanāk gaidīt rindā. Nodaļā tiek arīdzan piedāvātas konsultācijas līdzatkarīgajiem, bet par to vairāk pastāstīsim citreiz. Maksa par stacionārajiem pakalpojumiem ir valsts apmaksāta atbilstoši līgumattiecībām ar VOAVA esošo ambulatorā ārsta-narkologa (pēc dzīves vietas) nosūtījumu.

NVA piedāvā diennakts eksperīzi, piemēram, autovadītāju un citu likumpārkāpēju alkohola reibuma stāvokļa noteikšana, dažnedažādu psihotropo vielu daudzuma un veidu noteikšana (piemēram, bieži vecāki ved savus nepilgadīgos bērnus, lai noteiktu lietoto vielu veidu un daudzumu), u.c. Sīkāk par visu pakalpojumu izcenojumiem varat uzzināt NVA mājas lapā www.narko.lv

Faktiski katrā Latvijas rajonā ir ārsts-narkologs, kurš cilvēkus ar alkohola atkarību var ārstēt ambulatori, tomēr stacionāri atrodas tikai sekojošās vietās- Rīgā, Straupē, Daugavpilī, Liepājā un Jelgavā.

Latvijā ir 4 rehabilitācijas iestādes, kurās var ārstēt alkohola atkarību, 2 no tām ir pieaugušajiem- Rīgas narkomānijas rehabilitācijas centrs un stacionārs Tukuma rajona Rindzelē, un 2 bērnu rehabilitācijas iestādes-Straupes “Saulrīti” un Vecpiebalgā “Dzīves enerģija”.

Ar 2007.gadu rehabilitācijas programmu realizācija pāries Labklājības ministrijas pārziņā un ir plāns īstenot arī alkolola rehabilitāciju. Šobrīd Labklājības ministrijas pārziņā ir tikai pusaudžu rehabilitācija.

Alkohola atkarību ir iespējams ārstēt ne tikai valsts iestādēs, bet arī privātās organizācijās, piemēram, “Ars”, Biķernieku slimnīca, u.c.