Ikviens cilvēks ir personība, arī bērns pusaudzis. Daudziem vecākiem nākas saskarties ar zināmām psiholoģiskām grūtībām savu bērnu audzināšanas periodā, īpaši, kad bērns jau ir sasniedzis padsmitnieka gadus. Lai risinātu radušās problēmas, ļoti svarīga ir pašu vecāku attieksme pret savu bērnu un viņam sasāpējušajiem jautājumiem, atceraties, kādi bijāt paši sava bērna vecumā!

Cilvēks aug un attīstās sabiedrībā, līdz ar to nav noliedzama apkārtējo cilvēku un vides ietekme uz katru no mums. Lai vieglāk būtu iedziļināties bērna emocionālajā pasaulē, nepieciešams apzināties, ka katram cilvēkam ir savas vajadzības, kuras ir jārespektē.

  • Neatkarība un personīgā brīvība. Vecākiem ir jāpaļaujas un savu pusaugu bērnu, jo ir pagājis jau pietiekami ilgs laiks, kad bērns tika veidots par pilnvērtīgu sabiedrības locekli. Vecākie ir bijis dots laiks, kurā bija nepieciešamas izveidot vērtību, uzskatu un dzīves nepieciešamību skalu. Turklāt ikvienam ir tiesības uz savu personīgo brīvību. Īpaši centieni ierobežot cilvēku var izraisīt vēl lielāku pretestību un nevēlēšanos kādam pakļauties. Taču tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka vecāki var atstāt bērnu savā vaļā, neinteresējoties par viņa gaitām, vēlmēm un sajūtām, bet jaunietim jārada sajūta, ka vecāki viņam uzticas un paļaujas uz viņu. Pusaudža neatkarība gan ir relatīvs jēdziens, jo viņš tāpat vēl ir atkarīgs daudzējādā ziņā no saviem vecākiem, kas viņu apgādā un rūpējas par viņu. Šis ir vecums, kurā bieži rodas paaudžu konflikti, tādēļ pirms secinājumu izdarīšanas pieredzes bagātākajiem cilvēkiem ir jāapzinās, ka viņiem blakus aug un attīstās individualitāte, kurai arī jau ir savi viedokļi un spriedumi par dažādām lietām, turklāt, ja tie ir atšķirīgi, tas vēl nebūt nenozīmē, ka tie ir nepareizi.
  • Savu spēju apzināšanās. Jaunības maksimālisms un optimisms ir ļoti raksturīgas personības iezīmes šajā vecumā. Idejas bieži vien rodas viena aiz otras, tās savā starpā var būt pat nesaistītas, bet katrai no tām pamatā ir vēlme izcelties un kļūt pamanāmam uz citu fona. Iznākums gan dažkārt var būt arī ne tik ļoti skaists, kā bija cerēts, taču šādos brīžos it īpaši nepieciešams apkārtējo cilvēku atbalsts, lai nerastos kādi mazvērtības kompleksi, vienaldzības un pamestības sajūta. Sajūta, ka vecāki atbalsta pusaudzi, viņam ir ļoti svarīga.
  • Ikviens cilvēks ir seksuāla būtne. Pusaudžu gadi nāk kopā ar fizioloģisku pārvērtību virkni, turklāt notiek ne tikai fiziskas, bet arī emocionālas izmaiņas. Bērns jau agrīnākā vecumā ir jāsagatavo pārvērtībām, lai pārsteiguma moments neradītu triecienus, kas, iespējams, ietekmēs uzvedību un attieksmi pret saviem vecākiem turpmākā dzīves laikā. Šajā vecumā notiek pirmā iemīlēšanās un ar to saistītās problēmas. Bieži vien pieķeršanās un kādas savas fantāzijas vai iedomas tiek uzskatītas par „lielo mīlestību”, tomēr vecākiem nepieciešams respektēt šīs sajūtas, ja personība, kas vēl joprojām aug un attīstās, meklē atbalstu pie jums, tad nekādā gadījumā to neliedziet, bet izrunājieties, sniedziet kādu padomu, taču nedusmojieties, ja bērns nepieņem jūsu viedokli. Jebkura pieredze veido cilvēku par individualitāti, liek analizēt situāciju, kādēļ viss notiek tieši tā, ļauj rast labākus risinājumus līdzīgām situācijām nākotnē.

Novērtējiet sava augošā pusaudža centienus kļūt neatkarīgam, jo viņam ļoti svarīgs ir jūsu emocionālais atbalsts.