Darmštate, 2006. gada 3. aprīlis – Uzņēmums Merck KGaA šodien paziņoja, ka Eiropas Komisija ir izsniegusi reģistrācijas apliecību, kuras nosacījumi paplašina Erbitux® (cetuksimaba) lietošanu kombinācijā ar staru terapiju mērķtiecīgai lokāli progresējošas galvas un kakla plakanšūnu karcinomas (SCCHN) slimnieku terapijai. Erbitux galvas un kakla vēža terapijai būs pieejams visās 25 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī, atbilstoši vietējās likumdošanas prasībām, Islandē un Norvēģijā. Erbitux ir reģistrēts jau 53 valstīs metastātiska kolorektāla vēža ārstēšanai pēc neveiksmīgas ķīmijterapijas, kuras pamatā ir irinotekāns.

Erbitux ir pirmais apstiprinātais preparāts mērķtiecīgai SCCHN ārstēšanai un nodrošina tik nepieciešamo jaunu terapijas iespēju, ārstējot šo smago un arvien vairāk dominējošo vēža paveidu. Šī jaunā preparāta lietošanas indikācija, ko apstiprinājusi Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA), ļauj izmantot Erbitux kopā ar staru terapiju lokāli progresējoša SCCHN ārstēšanai, t. i., pret vēzi, kas vēl nav izplatījies citās ķermeņa daļās.

Reģistrāciju pamato rezultāti, kas iegūti starptautiskā randomizētā III fāzes pētījumā, piedaloties 424 pacientiem. Pacientiem, kuri saņēma Erbitux kombinācijā ar staru terapiju, būtiski pagarinājās vidējā dzīvildze, proti, par gandrīz 20 mēnešiem (attiecīgi 49,0 mēneši pret 29,3 mēnešiem) un lokāli reģionālās kontroles ilgums (t. i., laika posms kopš terapijas sākuma līdz audzēja izplatībai ārpus galvas un kakla), proti, par 9,5 mēnešiem, salīdzinot ar tikai staru terapiju (attiecīgi 24,4 mēneši pret 14,9 mēnešiem).1

“Erbitux ir milzu solis uz priekšu galvas un kakla vēža terapijā, nodrošinot ilgstoša uzlabojuma iespēju vai izārstēšanu lielākam pacientu skaitam. Mēs apzināmies, ka iegūtie rezultāti nozīmē jaunas ēras sākumu lokāli progresējoša SCCHN terapijā”, teica Dr. Volfgangs Veins (Wolfgang Wein), uzņēmuma Merck viceprezidents onkoloģijas globālās komercializācijas jautājumos. “Otras Erbitux lietošanas indikācijas reģistrācija visā ES ir mūsu ieguldījums onkoloģijas pētījumos, kuru mērķis ir uzlabot vēža slimnieku veselības stāvokli un dzīves kvalitāti.”

“Galvas un kakla vēzis ir ārkārtīgi smags vēža paveids ar tipiski mazu piecu gadu dzīvildzi. Erbitux apstiprināšana galvas un kakla vēža ārstēšanai ir būtisks progress, lai apmierinātu pieaugošās nepiepildītās medicīniskās vajadzības”, teica Džeimss Bonners (James Bonner), MD, Alabamas Universitāte, šī pētījuma galvenais pētnieks. “Pat smagas slimības gadījumā Erbitux sniedz uzlabotas kontroles un pagarinātas dzīvildzes iespēju.”

Visbiežāk aprakstītā Erbitux lietošanas blakusparādība ir pinnēm līdzīgi ādas izsitumi, kas parasti ir ārstējami 2,3 un daudzu audzēju veidu terapijā ir saistīti ar labu atbildes reakciju4. Ārstējot lokāli progresējošu galvas un kakla plakanšūnu karcinomu, Erbitux nozīmīgi nepalielina tipisko staru terapijas izraisīto nevēlamo blakusparādību, jo īpaši – mukozīta biežumu1.

2005. gada decembrī Erbitux kombinācijā ar staru terapiju ir reģistrēts SwissMedic agrāk neārstētu progresējoša SCCHN slimnieku ārstēšanai. 2006. gada 1. martā Erbitux kombinācijā ar staru terapiju ir reģistrēts FDA lokāli vai reģionāli progresējoša SCCHN ārstēšanai, kā arī recidivējoša vai metastātiska SCCHN monoterapijai gadījumos, kad iepriekšējā, uz platīna savienojumiem balstītā ķīmijterapija ir bijusi nesekmīga5. Turklāt Argentīnā Erbitux ir reģistrēts gan monoterapijai, gan kombinācijā ar staru terapiju. Turpinās Erbitux pētījumi, kas attiecas uz tā izmantošanu pirmās līnijas terapijā kombinācijā ar ķīmijterapiju, kuras pamatā ir platīna savienojumi, ārstējot recidivējošu vai metastātisku galvas un kakla vēzi (EXTREME pētījums).

Atsauces:

  1. Bonner J et al. Radiotherapy plus cetuximab for squamous cell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med 2006; 354: 567–78
  2. Segaert S et al., The management of skin reactions in cancer patients receiving epidermal growth factor receptor targeted therapies. J Dtsch Dermatol Ges. 2005 Aug;3(8):599-606.
  3. Segaert S, Van Cutsem E., Clinical signs, pathophysiology and management of skin toxicity during therapy with epidermal growth factor receptor inhibitors. Ann Oncol. 2005 Sep;16(9):1425-33.
  4. Saltz L, Kies M, Abbruzzese JL, Azarnia N, Needle M. The presence and intensity of the cetuximab-induced acne-like rash predicts increased survival in studies across multiple malignancies. Proc Am Soc Clin Oncol 2003; 22:Abstract 817.
  5. Trigo JM et al. Cetuximab (Erbitux™) monotherapy is active in patients (pts) with platinum-refractory recurrent/metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN J Clin Oncol 2004;22(Suppl. 14s):488s Abstract No. 5502