Lai arī aptieku laiku pa laikam mēdzam apmeklēt mēs visi, tikai daži no mums apjauš to pakalpojumu apjomu, ko mums var piedāvāt aptiekārs aptiekā. Kāpēc gan ir izveidojusies šāda situācija, ka aptiekas apmeklētājam nav pieejama informācija par to, ko viņš var saņemt aptiekā? Par to ir vērts padomāt.

Farmaceitam ir jābūt pārliecinātam, ka pacients ir saņēmis pietiekamu informācijas apjomu, lai zāļu lietošana pacientam būtu droša un efektīva, kā arī jāpārbauda vai pacientam izrakstītā recepte satur visu nepieciešamo informāciju. Pirms pacients atstāj aptieku, saņēmis sev nepieciešamo medikamentu, aptiekāram ir jābūt drošam, ka slimnieks ir saņēmis pareizo medikamentu nepieciešamajā devā kopā ar norādījumiem par tā lietošanu. Pacientam no aptiekāra puses ir jāsniedz informāciju arī par to, kā zāles darbojas un iespējamām blakusparādībām, jāpārliecinās, ka pacients var lietot šīs zāles (tās nav pacientam kontrindicētas) un sapratis zāļu lietošanas noteikumus. Ja pacientam izrakstītajām zālēm pastāv kādas nevēlamas mijiedarbības reakcijas ar citiem medikamentiem, pārtiku vai nevēlama ietekme uz kādu citu saslimšanu, tad jāsniedz par to informācija.

Lai farmaceits to spētu izdarīt no pacienta ir jāievāc informācija, viņu intervējot, rūpīgi jāizvērtē receptē uzrakstītā informācija, kā arī jākonsultē pacients, izmantojot savas zināšanas.

Tā kā farmaceits ir pēdējais veselības aprūpes speciālists, ar kuru kontaktējas pacients pirms saņem zāles, tad tas ir pēdējais kontroles posms, lai pārliecinātos, ka medikamenti tiek lietoti droši un efektīvi. Ja farmaceitam rodas kaut nelielas šaubas vai jautājumi par receptē sniegto informāciju, viņam ir jāsazinās ar recepti izrakstījušo ārstu. Piemēram, ja izrakstīta cita zāļu deva, kā pacients lietojis iepriekš, bet ārsts par to nav informējis pacientu.

Farmaceitam ir jābūt pārliecinātam ne tikai par to, ka pacients no aptiekas iziet, saņēmis sev vispiemērotāko medikamentu, bet arī jānodrošina ar informāciju par zālēm citi veselības aprūpes speciālisti un iedzīvotāji kopumā.

Farmaceits ir ārsta palīgs, lai izvēlētos vispiemērotākās zāles katram individuālam pacientam, ir padomdevējs pacientiem par bezrecepšu medikamentiem, kā arī sniedz informāciju iedzīvotājiem par dažādiem profilakses pasākumiem un veselīgu dzīvesveidu. Dažkārt aptiekās tiek piedāvāti papildus pakalpojumi, piemēram, asinsspiediena noteikšana, cukura, holesterīna līmeņa asinīs noteikšana.

Daži padomi kā iegūt maksimāli visu sev nepieciešamo informāciju aptiekā:

  • Pirms izejat no ārsta kabineta, pārliecinieties, ka receptē ir norādīts medikamenta nosaukums, deva un daudzums, kā arī norādījumi par zāļu lietošanu. Jums ir jāzin kādu iemeslu dēļ ir izrakstītas konkrētās zāles. Receptes noteikti ir jābūt apstiprinātai ar ārsta parakstu un zīmogu. Ja izdevumus par medikamentiem Jums sedz kāda apdrošināšanas sabiedrība, tad par to ir jāinformē ārsts,uzrādot apdrošināšanas polisi, lai viņš spētu pareizi noformēt attiecīgo recepti. Taču jāņem vērā, ka ne visus medikamentus apmaksā slimokases vai apdrošināšanas sabiedrības.
  • Ja esat saņēmis recepti medikamentam, kuru apmaksā Jūsu apdrošināšanas kompānija, pārliecinieties, ka receptē ir norādīti pareizi Jūsu dati – vārds, uzvārds, personas kods un adrese.
  • Lai iegūtu pilnvērtīgāku un vispusīgāku informāciju, neapmeklējiet aptieku pusdienlaikā un darba dienas beigās, kad tajā ir visvairāk apmeklētāju, jo, iespējams, farmaceita aizņemtības dēļ informācija nebūs tik pilnīga.
  • Plānojiet, ka būs nepieciešams laiks, lai apspriestu ar farmaceitu visus jautājumus par savām zālēm un veselību. Tas ir viens no vērtīgākajiem pakalpojumiem, kurus iespējams saņemt aptiekā, bet tā priekšrocība ir tāda, ka pakalpojums ir bezmaksas.
  • Ja iespējams, centieties visus medikamentus iegādāties vienā un tajā pašā aptiekā pie viena un tā paša aptiekāra, jo tas palīdzēs aptiekāram pilnvērtīgāk izvērtēt visus ar Jūsu veselību un zāļu lietošanu saistītos aspektus.

Izvērtējot visu pieejamo informāciju, aptieku nedrīkst uzskatīt par ātrās apkalošanas ēstuvi vai veikalu, jo tā ir nozīmīga veselības aprūpes sastāvdaļa. Un tajā iegūstamā informācija ir svarīga pacienta veselības saglabāšanā, uzturēšanā un atgūšanā.