Žurnālā New England Journal of Medicine publicētie izpētes dati parāda, ka Erbitux® uzlabo kopējo dzīvildzi un reģionālo kontroli galvas un kakla vēža gadījumā

Darmštate, Vācija, 2006. gada 9. februāris – šajā nedēļā žurnālā New England Journal of Medicine publicētie izpētes dati parāda, ka IgG1 monoklonālā antiviela Erbitux® (cetuksimabs)…

Lasīt vairāk